Rychlý INTERNET pro Mělník a okolí

Uživatelská sekce


>> TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEBTarify se liší svými rychlostmi. Pro jednotlivé tarify uvádíme následující výklad rychlostí ve smyslu nařízení:


Rychlost linky Download/stahování Upload/odesílání
Inzerovaná v popisu tarifu v popisu tarifu
Maximální / Inzerovaná 100% maximální rychlosti 100% maximální rychlosti
Běžně dostupná 60% maximální rychlosti 60% maximální rychlosti
Minimální 30% maximální rychlosti 30% maximální rychlosti
* maximální, bežně dostupná a minimální rychlost je vždy uvedena v ceníku u každého tarifu v podrobných informacích.


Definice pojmů:

Maximální rychlost: nejvyšší možná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu
Běžně dostupná rychlost: je taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá
Minimální rychlost: nejnižší garantovaná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu


Nejčastější faktory ovlivňující rychlost internetu:
- vybraný tarif
- sdílení kapacity přístupové sítě do maximální výše 1:8
- sdílení kapacity účastníka více zařízeními najednou, nebo provoz jiné služby jako např. IPTV
- úroveň pokrytí objektu wifi signálem
- umístění wifi routeru v bytě účastníka
- účastníkem použiváné zařízení


- Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.

- Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

- Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

- Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.

- Poskytovatel může v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami v síti uplatňovat opatření řízení provozu, což může ovlivnit skutečně dosahovanou rychlost. Rychlost nebo dostupnost služby mohou dále ovlivnit i nutné zásahy do infrastruktury, jako jsou nutné opravy a úpravy sítě, zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie.

- Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k síti internet mohou mít vliv další běžící služby, jako je internetová televize IPTV, nebo další OTT služby typu Youtube, Netflix, HBO GO, dále běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč, nebo na dalších zařízení připojených k internetu a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

- Výše uvedené rychlosti se měří na bodu předání služby koncovému uživateli. V případě stahování a odesílání dat jsou výše uvedené definice rychlostí platné pro každý směr samostatně. Při kontrole, zda nedochází k porušování smluvních podmínek, bude Úřad provádět měření na transportní vrstvě a bude postupovat dle svého metodického postupu „Měření rychlosti připojení k internetu se provádí v souladu s všeobecným oprávněním ČTÚ VO-S/1/08.2020-9 podle aktuálně platné metodiky. Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu (Metodický postup)“, který je zveřejněn na stránkách Úřadu.