Rychlý INTERNET pro Mělník a okolí

Uživatelská sekce


>> TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEBTarify se liší svými rychlostmi. Pro jednotlivé tarify uvádíme následující výklad rychlostí ve smyslu nařízení:


Rychlost linky Download/stahování Upload/odesílání
Inzerovaná v popisu tarifu v popisu tarifu
Maximální 100% maximální rychlosti 100% maximální rychlosti
Běžně dostupná 60% maximální rychlosti 60% maximální rychlosti
Minimální 30% maximální rychlosti 30% maximální rychlosti
* maximální, bežně dostupná a minimální rychlost je vždy uvedena v ceníku u každého tarifu v podrobných informacích.


Definice pojmů:

Maximální rychlost: nejvyšší možná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu
Běžně dostupná rychlost: je taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá
Minimální rychlost: nejnižší garantovaná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu


Nejčastější faktory ovlivňující rychlost internetu:
- vybraný tarif
- sdílení kapacity přístupové sítě do maximální výše 1:8
- sdílení kapacity účastníka více zařízeními najednou, nebo provoz jiné služby jako např. IPTV
- úroveň pokrytí objektu wifi signálem
- umístění wifi routeru v bytě účastníka
- účastníkem použiváné zařízení